Vindwerk.nl gelanceerd

16-07-2020

Hét talentenplatform voor het vinden van werk voor werkzoekenden, zelfstandigen, studenten en werkenden. Werk dat past bij de levensfase waarin je zit, we faciliteren een doorlopend carrière pad binnen de stad, waarbij we je laten zien welke mogelijkheden er zijn. Wij maken de match van klus naar klus, van klus naar werk en van werk naar werk. We matchen op basis van jouw persoonlijke E-portfolio, met daaraan gekoppeld de Open Badges – de internationale standaard om prestaties vast te leggen. Wil je nu al meer weten? Stuur een mail naar info@vindwerk.nl

The talent platform for finding work for jobseekers, the self-employed, students and workers. Work that suits the stage of life you are in, we facilitate an ongoing career path within the city, showing you the possibilities. We make the match from job to job, job to job and job to job. We match based on your personal E-portfolio, linked to the Open Badges - the international standard for recording achievements. Do you want to know more now? Send an email to info@vindwerk.nl