Vindwerk.nl

De voordelen van het werken in je eigen stad zijn eindeloos. Mensen die in hun eigen omgeving werken zijn gelukkiger, productiever en meer verbonden met hun omgeving. Een win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer. Daarom is in samenwerking met het bedrijfsleven en met partners het platform vindwerk.nl ontwikkeld. Om talenten te werven en te binnen aan de Cleantech regio. We willen de best mogelijke match maken tussen bedrijven en potentiële kandidaten, door beide te laten zien wat de mogelijkheden zijn.

De aankomende tijd gaan we verder bouwen: samen, lokaal en zonder winstoogmerk.